PrimaBella bola skúšaná v troch klinických skúškach na ktorých sa zúčastnilo 296 tehotných žien, ktoré trpeli PINV (PINV - Pregnancy induced nausea and vomiting). Klinické skúšanie sledovalo účinnosť a bezpečnosť liečby PINV transdermálnou neuromoduláciou. (Rosen T, Obstetrics & Gynecology. 2003;102(1):129-135 - multicnetrická, randomizovaná, placebom-kontrolovaná štúdia; Slotnick RN,J Reprod Med. 2001;46(9):811-814; Evans AT, J Reprod Med. 1993;38(8):603-6). Bola prevedená aj metaanalýza, ktorá sledovala účinnosť akustimulačnej liečby PINV v rokoch 1989-2005 (akupuntrúra, akupresúra, elektrická stimulácia) v 40 publikáciach u 1615 tehotných žien, ktoré mali príznaky PINV (RJ Helmriach, Explore 2006;(2):412-421). PrimaBella, ako zdravotnícka pomôcka, dostala schválenie FDA pre liečbu PINV v roku 2011. PrimaBella by sa mala používať pod dohľadom lekára, aby bola (okrem iného) vylúčená iná príčina nevoľnosti a vracania ako PINV.

V klinických štúdiach, bolo pozorované signifikatné zlepšenie rannej nevoľnosti (merané Rhodesovým indexom skóre) , signifikatné zvýšenie prírastku na hmotnosti a zníženie dehydratácie.7 Liečba PrimaBellou, bola pozitívne hodnotená aj samotnými tehotnými ženami, až 98% pacientok by prístroj znovu používalo alebo by ho odporúčalo iným nastávajúcim matkám. Zvládanie nevoľnosti bolo okamžité a nepretržité u väčšiny pacientok.6

Klinicky overená účinnosť

V klinických skúšaniach, pacientky, ktoré používali PrimaBellu, pociťovali vo výrazne menšej miere nevoľnosť a vracanie, a zlepšil sa ich prírastok na hmotnosti.5
Bezpečná a neinvazívna
PrimaBellaTM je bezpečná pre matku a vyvíjajúci sa plod.6 Je schválená na liečbu americkým úradom pre lieky a potraviny (FDA), pri používaní PrimaBelly nevznikajú vedľajšie liekové účinky ani ich interakcie.
Okamžitá úľava
Účinok sa dostaví niekoľko minút po aktivácii PrimaBelly – ráno, cez deň alebo v noci.
Odporúčaná
V klinických skúšaniach, väčšina pacientok udávala okamžité zlepšenie príznakov rannej nevoľnosti.6
Umožňuje pacientkam kontrolovať rannú nevoľnosť
Pacientky môžu prístroj ľahko zapnúť a upraviť hladinu stimulácie ak pociťujú príznaky PINV (zapnutie/vypnutie podľa potreby).
Kvalita života
V klinických skúšaniach väčšina pacientok uviedla okamžité zlepšenie príznakov rannej nevoľnosti.6 PrimaBellaTM umožňuje pacientkam si udržať lepšiu kvalitu života a pracovného statusu.
Nákladovo efektívna
PrimaBella je zdravotnícka pomôcka určená na 100 hodín liečby*. Toto nastavenie umožňuje liečbu minimálne prvého trimestra gravidity až celého obdobia gravidity v ktorom sa prejavujú príznaky PINV.
*Pri nastavenom stupni stimulácie číslo 3

primabella,pharmacenter,nevolnost v tehotenstve,nevolnost,nevolnost a tocenie hlavy,nevolnost po jedle,ranna nevolnost,tehotenska nevolnost,zaludocna nevolnost,nahla nevolnost,motanie hlavy a nevolnost,nevolnost na zaciatku tehotenstva,nevolnost a zvracanie,ranna nevolnost v tehotenstve,zvracanie,pocit na zvracanie
Rhodes index si môžete stiahnuť tu.

PrimaBella je v SR registrovaná ako zdravotnícka pomôcka, štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) ako: Prístroj neurostimulačný ReliefBand PrimaBella, transdermálny, model WB-DL(D); s vodivým gélom, pod kódom P 90047.
Je dostupná u distribútorov: Phoenix, Unipharma, Medard.
Odporúčaná cena v lekárni 89,56 €.

Referencie:
1. Gadsby R, et al. Br J of GP. 1993; 43:245-248.
2. Lacroix R, Eason E, Melzack R. Am J Obstet Gynecol. 2000; 182:931-7.
3.Kouzi SA. American Journal of Pharmaceutical Education. 2003;67 (2) Article 66.
4.StratInova Market Research Report April 2008.
5. Scialli, AR. Reproductive Toxicology Center, Washington, DC. 2000.
6. Slotnick N. Journal of Reproductive Medicine. 2001; 46:811-814.
7.Rosen T, et al. Obstet Gynecol. 2003:102:129-135.
8.Yoo SS, Teh EK, Blinder RA, et al. NeuroImage. 2004; 22: 932-940.
9.Koch KM. Dig Dis & Sci. 1990; 44(8):53S-7S.
10.Hu S, Stern RM, Koch KL, et al. Gastroenterology. 1992; 102(8):1855-58.

INDIKÁCIE: PrimaBellaTM sa používa na liečbu nevoľnosti (nutkania na vracanie) a vracania, ktoré sú spôsobené tehotenstvom alebo na liečbu rannej nevoľnosti. Prístroj má byť používaný samotnou pacientkou.

UPOZORNENIE: PrimaBellaTM sa môže používať len v príslušnej oblasti. Nepoužívajte PrimaBellu, pokiaľ príčina nevoľnosti (nutkania na vracanie) a vracanie nie je objasnená. Nevoľnosť (nutkanie na vracanie) a vracanie sú závažné zdravotné stavy; vyhľadajte lekársku pomoc, ak príznaky pretrvávajú. PrimaBellaTM nie je kuratívna a má sa vždy používať pod lekárskym dohľadom. Výsledky liečby môžu kolísať v závislosti od charakteristík daného pacienta a od užívania liekov. Pacientky s implantovaným kardiostimulátorom: Používajte tento prístroj presne podľa pokynov, aby ste zabránili možnej interferencii s kardiostimulátorom. Zabráňte umiestneniu elektród priamo na hrudník alebo v blízkosti kardiostimulátora. Prekonzultujte s lekárom, ak máte iné implantované prístroje. PrimaBellaTM sa nesmie používať nad intravenóznou (i.v.) kanylou zavedenou do ruky pacientky. Ak má pacientka na ruke zavedenú intravenóznu kanylu, PrimaBellaTM sa má umiestniť na opačnú ruku.

UPOZORNENIE: PrimaBellaTM obsahuje prírodný latex z kaučuku, ktorý môže vyvolať alergické reakcie a neodporúča sa používať ju spoločne s elektrokauterom alebo s magnetickou rezonanciou (prekonzultujte s lekárom).

VEDĽAJŠIE ÚČINKY: Pri dlhodobom používaní sa môžu vyskytnúť izolované prípady podráždenia pokožky v mieste kontaktu pokožky s elektródami. Ďalšie používanie prístroja na podráždenej pokožke môže spôsobiť jej poranenie. Ak sa objaví lokálne podráždenie pokožky (začervenanie, opuch, pľuzgier alebo svrbenie), prestaňte používať prístroj. Ak podráždenie nevymizne v priebehu 24 hodín, kontaktujte sa, prosím, s lekárom alebo s lekárnikom.